Posts

Showing posts from April, 2021

Wala Sing Langit nga Wala sing Tupad nga Duta: Isa ka Pasiplat sa Pandemya sang Trangkaso sang 1918 sa Iloilo