Posts

Showing posts from 2023

Royal Palm: “Ang paboritong palmera/palaspas ng mga LGUs sa beautification ng mga kalsada sa Pilipinas."

Stop trying to make ‘Pobla’ happen. It’s not going to happen!

Nostalgia: Inspiring, Intoxicating

The Old City as a Backdrop of Festivities

Yokohama Internationale: A Short Visit at Japan's Second City and International Gateway