Posts

Showing posts from 2023

Atapang Apóstol!: San Bartolome Parish Church ng Malabon at ang Katipunan

Walang Kultura sa Maynila, Sabi ng Supreme Court of Twitter

Lumang Bayan ng Santa Rosa, Laguna

Royal Palm: “Ang paboritong palmera/palaspas ng mga LGUs sa beautification ng mga kalsada sa Pilipinas."

Stop trying to make ‘Pobla’ happen. It’s not going to happen!

Nostalgia: Inspiring, Intoxicating

The Old City as a Backdrop of Festivities

Yokohama Internationale: A Short Visit at Japan's Second City and International Gateway