Ang Banal na Espasyo ng Diwang Kalayaan: UP Los Baños Freedom Park sa Pag-aalaala ng mga Bayani't Martir Kontra Diktadura

 
Nairaos din namin ang munti at solemneng paglunsad ng tarp exhibition ng mga Martir at Bayani Kontra-Diktadura kanina sa Freedom Park. Ito ay kasama sa mga programa ng Day of Remembrance ng UPLB at ng UP System.
 
Nag-alay ng munting katahimikan, dasal, mga bulaklak, simpleng kandila, at kanta sa gitna ng malawak na liwasan na siya ding kinaganapan ng isa sa mga matagumpay na pagpapalaya ng isang piitan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nababagay ipahayag ang mga pangalan ng mga nanindigan kontra-diktadura sa isang banal na espasyo ng diwang malaya.
 
 
Pinili natin ang petsang ika-23 ng Septyembre bilang paglunsad ng mga nakaimprentang banners kasama ng mga larwawan at mga pangalan ng higit kumulang 50 katao, sa kadahilanang 50 taon nang nakaraan nang PUBLIKONG IDINEKLARA ng matandang Pangulong Marcos ang Batas Militar nung gabing iyon.
Bagama’t simple at may limitasyon ang datos, hariwawa’t ito ang magiging simula ng mas papaigtingin pang pagsasaliksik, pagkilala sa Kasaysayan ng Batas Militar sa mga darating pang panahon.
 
Maraming salamat sa UPLB Office for Initiatives in Culture and the Arts through Prop. Jerry R. Yapo, UPLB Department of Social Sciences, UPLB University Student Council, Panday Sining, Project Gunita, Ka Armand Mauricio at Ka Manny Garibay, Tulisanes, kay Bise Tsanselor para sa Ugnayang Pangmag-aaral Jeanette Silva, sa UPLB Perspective, at kay Prop. Roderick Javar at Prop. Athenee Pacardo-Mercado ng Day of Remembrance Committee ng UPLB, sa kanilang suporta sa munting proyektong ito. Kung may nalimutan po tayong pasalamatan, please let us know.
 
Padayon!